2012 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis$