2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2015/1688 dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo