Klausimas raštu E-004695/11 Jens Geier (S&D) Komisijai. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos dėl romų įtraukties (2010/2276(INI))