Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 866/2012 z dnia 21 września 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw