Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 866/2012, 21. september 2012 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril