Klausimas raštu E-000704/11 Heide Rühle (Verts/ALE) Komisijai. Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti: su pirkimais susijusi Komisijos veikla