Sag T-639/13: Rettens kendelse af 2. marts 2015 — Watch TV mod Rådet