Klausimas raštu E-001984/12 Justas Vincas Paleckis (S&D) Komisijai. Aviacijos saugumo ir keleivių tapatybės nustatymo procedūra