MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Upprättande av den inre marknaden för gröna produkter Bättre information om produkters och organisationers miljöprestanda