SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Oblikovanje enotnega trga za ekološke proizvode Izboljšanje obveščanja o okoljski učinkovitosti proizvodov in organizacij