OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Budovanie jednotného trhu pre ekologické výrobky Uľahčenie lepšej informovanosti o výsledkoch v oblasti životného prostredia výrobkov a organizácií