KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimas Informacijos apie produktų ir organizacijų aplinkosauginį veiksmingumą kokybės gerinimas