KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Sisämarkkinoiden luominen vihreille tuotteille Tuotteiden ja organisaatioiden ympäristötehokkuutta koskevan tiedottamisen helpottaminen