Byla C-85/14: 2015 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Universaliosios paslaugos ir paslaugų gavėjų teisės — Direktyva 2002/22/EB — 28 straipsnis — Galimybė naudotis numeriais ir paslaugomis — Negeografiniai numeriai — Direktyva 2002/19/EB — 5, 8 ir 13 straipsniai — Nacionalinių reguliavimo institucijų kompetencija — Kainų kontrolė — Skambučių persiuntimo paslaugos — Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis telefono skambučių persiuntimo paslaugų teikėjai įpareigojami netaikyti didesnių tarifų, kai skambinama negeografiniais numeriais, nei taikomi tada, kai skambinama geografiniais numeriais — Didelės įtakos rinkoje neturinti įmonė — Kompetentinga nacionalinė institucija)