Komisija prieš Prancūziją TITJUR 2012 m. vasario 28 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas. # Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką. # Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2006/112/EB - 99 ir 110 straipsniai - Pridėtinės vertės mokestis - Sumažintas tarifas - Lengvatinio tarifo taikymas pajamoms, gautoms už įėjimą į koncertų premjeras, įvykusias vietoje, kurioje papildomai per spektaklį teikiami maistas ir gėrimai. # Byla C-119/11.