Klausimas raštu E-009399/11 Marisa Matias (GUE/NGL) Komisijai. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio padidėjimas 2010 m.