Lieta T-402/18 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 4. jūlija rīkojums – Aquino u.c./Parlaments (Pagaidu noregulējums – Institucionālās tiesības – Tulku streiks – Eiropas Parlamenta veikti tulku pieprasīšanas pasākumi – Pieteikums par izpildes apturēšanu – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Daļēja nepieņemamība – Interešu izsvēršana)