2011 04 19 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6108 - EQT V / DOMETIC) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)