Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 3D-655 "Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3D-199 "Dėl Purkštuvų tikrinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"