Klausimas raštu P-0208/10 pateikė Niki Tzavela (EFD) Komisijai. Europos šeimos observatorija