Bendrijos augalų veislių tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita