Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 sausio 12 d. nutarimas Nr. 66 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1244 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"