2010 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2010/765/BUSP dėl ES veiksmų siekiant kovoti su neteisėta prekyba šaulių ir lengvaisiais ginklais, kuri vykdoma naudojant oro transportą