Mål T-63/21: Talan väckt den 29 januari 2021 – Stadtwerke Frankfurt am Main mot kommissionen