2012 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas 2012 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas.#Alliance One International Inc., buvusi Standard Commercial Corp. ir Standard Commercial Tobacco Co. Inc. prieš Europos Komisiją ir Europos Komisija prieš Alliance One International Inc. ir kt.#Apeliacinis skundas – Konkurencija – Karteliai – Ispanijos žaliavinio tabako pirkimo ir pirminio perdirbimo rinka – Kainų nustatymas ir rinkos padalijimas – EB 81 straipsnio pažeidimas – Dukterinių bendrovių neteisėtų veiksmų inkriminavimas jų patronuojančiosioms bendrovėms – Nekaltumo prezumpcija – Teisė į gynybą – Pareiga motyvuoti – Vienodas požiūris.#Sujungtos bylos C‑628/10 P ir C‑14/11 P.