Klausimas raštu E-003533/11 Christine De Veyrac (PPE) Komisijai. Reglamento (EB) Nr. 1108/2009 įgyvendinimas