Klausimas raštu E-005654/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisijai. Elektromagnetinė tarša