2012 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas. # Giuseppe Sibilio prieš Comune di Afragola. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunale di Napoli - Italija. # Socialinė politika - ETUC, UNICE ir CEEP bendrasis susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis - Direktyva 1999/70/EB - 2 punktas - Darbo sutarties ar santykių, apibrėžtų kiekvienoje valstybėje narėje galiojančiuose teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse arba nacionalinėje praktikoje, sąvoka - Bendrojo susitarimo taikymo sritis - 4 punkto 1 dalis - Nediskriminavimo principas - Asmenys, viešojo administravimo institucijose vykdantys socialinės paskirties darbus - Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos pašalinama darbo santykių buvimo galimybė - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatytas skirtumas tarp išmokų, mokamų socialinės paskirties darbus dirbantiems darbuotojams, ir pagal terminuotas ir (arba) neterminuotas sutartis tose pačiose viešojo administravimo institucijose toms pačioms pareigoms vykdyti įdarbintų darbuotojų atlyginimo. # Byla C-157/11. TITJUR Sibilio