Ataskaita dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais