Klausimas raštu E-7621/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Nekontroliuojami atliekų sąvartynai Graikijoje