2012 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 238/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (SGN)]