2012 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 779/2012, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kalavijas V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse