Ataskaita dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu