Lieta C-362/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 28. jūnijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) — Maurizio Fiamingo / Rete Ferroviaria Italiana SpA$