Nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009, 5. mai 2009 , millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud)