Besluit (EU) 2019/2224 van het Europees Parlement van 23 oktober 2019 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II — Europese Raad en Raad