Решение (ЕС) 2019/2224 на Европейския парламент от 23 октомври 2019 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет