2013 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas$