Решение на Съда (първи състав) от 19 декември 2013 г.