2012 m. gegužės 24 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, projekto (CON/2012/42)