Komisijos sprendimas 2006 m. lapkričio 9 d. dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5304) (Tekstas svarbus EEE) (2006/771/EB)