BENDRAS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Visapusiškos strategijos su Afrika kūrimas