2010 m. spalio 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 100/2010, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)