Klausimas raštu E-5306/10 David Martin (S&D) Tarybai. Bendras Europos Sąjungos ir Indijos veiksmų planas ir religijos laisvė