Klausimas raštu E-012110/11 Zigmantas Balčytis (S&D) Komisijai. Pavojingų medžiagų kontrolė Baltijos jūros regione