2013 07 09 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6951 - BAIN CAPITAL / FTE) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)