Zadeva T-160/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Winzer Pharma proti UUNT – Alcon (OFTAL CUSI) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti OFTAL CUSI — Prejšnja besedna znamka Skupnosti Ophtal — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))