Kohtuasi T-160/09: Üldkohtu 14. juuli 2011 . aasta otsus — Winzer Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet–Alcon (OFTAL CUSI) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi OFTAL CUSI taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk Ophtal — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))