Pranešimo apie viešus konkursus EPSO/AD/178-179/10 klaidų ištaisymas ( OL C 110 A, 2010 4 29 )