Ataskaita dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 m. finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais